Історія бібліотеки

Вперше про центральну дитячу бібліотеку згадується у 1976 році, коли була проведена централізація мережі бібліотек, яка об’єднала 2 центральні бібліотеки: для дорослих та для дітей, а також 2 міські та 22 сільські бібліотеки-філії.

Дитячий відділ з чотирма працівниками, який існував до централізації бібліотечної мережі при Кролевецькій центральній бібліотеці, стає «Кролевецькою центральною дитячою бібліотекою». Штат бібліотечних працівників збільшується до шести чоловік. Заступником директора Кролевецької ЦБС по роботі з дітьми призначено Поправко Тетяну Сергіївну.

Книжковий фонд центральної дитячої бібліотеки станом на 01.12.1975 року складав 57775 примірників документів. Основним джерелом постачання був обласний бібколектор і книжковий магазин.

В 1970 році бібліотека перейшла у нове приміщення (праве крило І поверху новозбудованого районного Будинку культури) в центрі міста за адресою площа Миру, 2, де знаходиться по сьогоднішній день. Приміщення забезпечили спеціальними меблями, стендами, виставками.

Робота бібліотеки була направлена на удосконалення системи керівництва дитячим читанням, зокрема на індивідуальну роботу. У бібліотеці діяли відділи обслуговування дошкільників і учнів 1-3 класів та учнів 4-8 класів. У цих відділах був створений відкритий доступ до книжкового фонду. Також, окрім двох абонементів функціонував читальний зал для учнів 1-8 класів. У читальному залі був зосереджений весь довідковий апарат бібліотеки, цінна література, найкращі твори класичної, радянської та зарубіжної літератури, періодичні видання.

Велася робота по удосконаленню естетичного виховання дітей шляхом рекомендації художньої літератури, книг з питань мистецтва, використання кіно-, фотодокументів. Центральна дитяча бібліотека надавала методичну і практичну допомогу міським, сільським бібліотекам-філіям в організації роботи з юними читачами та керівниками дитячого читання.

За роки існування центральної дитячої бібліотеки нею керували досвідчені фахівці: Поправко Тетяна Сергіївна, Карпенко Лідія Георгіївна, Котугіна Любов Іванівна, Зінова Валентина Павлівна, Стожок Алла Василівна. Кожна з них зробили значний внесок у розвиток бібліотечної справи Кролевеччини по роботі з дітьми.

/Files/images/керівники колишні.jpg

Довгий час працювали у дитячій бібліотеці, виховували у дітей любов до читання, до книги справжні книгомани: Самусь Олена Вікторівна, Забіяка Валентина Олександрівна, Щитова Ольга Миколаївна, Ситник Олена Іванівна, Нікіфорова Олена, Левицька Надія, Сіра Галина Павлівна, Шульга Лідія Миколаївна, Шило Катерина Михайлівна, Карабут Наталія Миколаївна, Базалєй Тамара Валентинівна, Жуковська Надія Олексіївна, Коленко Людмила Миколаївна.

/Files/images/колишні працівники.jpg

Дехто з них вже давно знаходяться на заслуженому відпочинку, дехто ще й досі працює на благо сучасних та майбутніх читачів, але є й такі, які відійшли у вічність, залишивши по собі лише приємні спогади.

/Files/images/колишні працівники 2.jpg

На сьогодні Кролевецька районна дитяча бібліотека є вікном у світ, засобом, що забезпечує всі умови для духовного розвитку, самоосвіти та виховання. Вона є головною дитячою бібліотекою району, яку щороку відвідує чимала кількість дітей, вчителів, вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків. До їхніх послуг сьогодні більш ніж 28500 примірників книг, 48 назв періодичних видань, методико-бібліографічні матеріали, тематичні папки та довідково-бібліографічний апарат.

Крім цього, користувачі Кролевецької районної дитячої бібліотеки мають можливість задовольнити свої інформаційні потреби завдяки бібліоінтернет-центру з наданням безкоштовного доступу до Інтернету, створеного завдяки перемозі у третьому раунді конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках Міжнародної програми «Бібліоміст».

Головне завдання Кролевецької районної дитячої бібліотеки полягає у задоволенні освітніх, комунікативних та інших потреб читачів-дітей, у створенні середовища розвитку дитини через читання, книгу та інші види матеріалів, що відповідають їх віковим, соціокультурним та індивідуальним особливостям.

/Files/images/Головне завдання.jpg

Пріоритетними напрямками діяльності Кролевецької районної дитячої бібліотеки є:

Ø виховувати особистість, гармонійно розвинену, високоосвічену, високоерудовану, соціально активну, національно свідому, наділену високою громадською відповідальністю, духовними якостями, родинними та патріотичними почуттями;

Ø навчити дітей насолоджуватися читанням, зробити його привабливим і улюбленим заняттям;

Ø виховувати інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом, розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси дітей;

Ø ефективна організація дозвілля, використання інноваційних форм роботи, де діти без навчання, а за власним бажанням будуть прагнути до самоствердження, самопізнання, самостійності.

На початку 2013 року відбулися зміни в бібліотечній галузі нашого району. Відповідно до рішення сесії Кролевецької районної ради від 15.02.2013 року «Про створення районного комунального закладу «Кролевецька районна дитяча бібліотека» з 1 березня 2013 року ми розпочали діяльність РКЗ «Кролевецька районна дитяча бібліотека».

/Files/images/всі відділи.jpg

На сьогодні штат Кролевецької районної дитячої бібліотеки складається з шести чоловік. Це люди, які виявляють стійкий інтерес до професії, мають організаторські, творчі здібності, відзначаються активною життєвою позицією.

/Files/images/колектив КРДБ.jpg

Заступником директора по роботі з дітьми з 2011 року працює Стожок Альона Павлівна, а з 1 березня 2013 року вона є директором Кролевецької районної дитячої бібліотеки.

Більше 30 років віддали бібліотечній справі: заввідділом обслуговування Алла Василівна Стожок та бібліотекар відділу обслуговування користувачів 5-9 класів Ніна Борисівна Мялова. Вони справжні фахівці своєї справи, які мають великий досвід роботи по обслуговуванню та фахові знання. Не відстають у своїй роботі і молоді працівники бібліотечної справи: бібліотекар відділу обслуговування дошкільників та користувачів 1-4 класів Ірина Іванівна Лисенко та бібліотекар читального залу Світлана Яківна Коваленко. Не дивлячись на всі труднощі сьогоднішнього життя усі вони залишаються віддані своїй справі.

Наразі бібліотека обслуговує 2250 користувачів, щорічна книговидача складає 45000 екземплярів. Бібліотечний фонд станом на 01.01.2014 року становить 28843 примірники документів, з них: 17738 книг, 7019 брошур, 4040 періодичних видань та АВД 46 одиниць. Із загальної кількості документів 13161 примірників українською мовою, 15682 – російською. Читачі бібліотеки можуть користуватись: алфавітним, систематичним каталогами, систематичною та краєзнавчою картотеками, картотекою на допомогу організаторам дитячого читання, в яких можна знайти найновішу інформацію.

Задля того, аби задовольнити запити юних читачів бібліотечні працівники серйозно працюють з періодичними виданнями, щоразу оновлюючи новими назвами. На сьогодні бібліотека передплачує близько 48 назв періодичних видань для дітей. Періодичні видання відповідають читацьким запитам користувачів бібліотеки.

/Files/images/періодика 1-4 кл..jpg /Files/images/періодика 5-9 кл..jpg

Кролевецька районна дитяча бібліотека є методичним центром для сільських та міських бібліотек по роботі з дітьми. Бере участь у підготовці і проведенні семінарів, ділиться досвідом роботи з дітьми з молодими бібліотекарями району.

Складовою частиною роботи Кролевецької районної дитячої бібліотеки є масова робота щодо популяризації літератури, виховання інформаційної культури, реклами бібліотеки та бібліотечних послуг. Ефективними технологіями масової роботи нашої бібліотеки є огляди літератури, бліц-діалоги, розважальні лото, поетичні вогники, години історії, конкурси, літературні ігри, усні журнали, літературні вечори тощо.

/Files/images/масові заходи.jpg

Пріоритетним напрямком роботи Кролевецької районної дитячої бібліотеки є популяризація краєзнавчої літератури. Основою краєзнавчої роботи є формування фондів краєзнавчої літератури, які включають в себе книги, статті про область в цілому, інші краєзнавчі документи, в яких висвітлюються історичні та культурні особливості району, міста, екологічні проблеми, а також твори місцевих письменників, публікації про знатних і відомих людей краю.

/Files/images/краєзнавча кролевеччина.jpg

Бібліотекарі приділяють значну увагу ґрунтовному вивченню та висвітленню історії рідного краю, відродженню його кращих традицій. Саме краєзнавча робота посідає важливе місце в діяльності нашої бібліотеки, бо саме за допомогою краєзнавчих матеріалів ми виховуємо у наших дітей патріотизм, національну свідомість та високі моральні якості.

Особливу увагу працівники бібліотеки приділяють також роботі з дітьми з певними обмеженими фізичними можливостями. Багаторічна співпраця бібліотеки з Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів надає можливість дітям-інвалідам почувати себе потрібними та не забутими. Бібліотечні працівники постійно обслуговують цю особливу категорію своїх читачів не тільки видаючи книги, а й проводивши з ними різноманітні цікаві, розважальні заходи. Деякі діти можуть самостійно відвідувати бібліотеку.

/Files/images/робота з дітьми-інвадами.jpg

Наприкінці 2011 року Кролевецька районна дитяча бібліотека взяла участь у третьому раунді конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках міжнародної програми «Бібліоміст» і виборола перемогу.

/Files/images/досягнення - бібліоміст.jpg

Відтак, у результаті перемоги у конкурсі міжнародної програми «Бібліоміст» районна дитяча бібліотека отримала: 5 сучасних комп’ютерів, оснащених веб-камерами, навушниками з мікрофонами, сканер та принтер, ліцензійне програмне забезпечення корпорації Майкрософт, підключення до мережі Інтернет. Завдяки перемозі у проекті у користувачів-дітей відкрився доступ до практично необмеженої кількості інформаційних джерел, а це є важливим фактором, бо у зв’язку зі змінами в освіті, школа передбачає нову роль учня: активного дослідника, який творчо і самостійно працює над розв’язанням навчального завдання, широко застосовуючи як друковані ресурси, так і сучасні технології. Протягом трьох років користувачі бібліотеки матимуть унікальну можливість – безкоштовно використовувати доступ до Інтернету.

Дуже важливо сьогодні не обмежуватись традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів. Завдяки перемозі у проекті «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету-3» міжнародної програми «Бібліоміст» Кролевецька районна дитяча бібліотека має змогу задовольнити найрізноманітніші запити юних читачів на інформацію, в тому числі і на ту, що відсутня в бібліотеці.

/Files/images/сьогодення і майбутнє.jpg

Бібліотека – це організм, який буде живим тоді, коли він змінюється разом з суспільством в цілому та користувачами зокрема. Сучасні діти, які живуть в умовах інформаційного суспільства, повинні вміти не тільки читати, писати, говорити, але швидко та вільно орієнтуватися у потоці усної та писемної інформації.

Ми пропонуємо:

— книги для наймолодших;

— пізнавальну літературу для допитливих;

— казки народів світу;

— художню літературу на будь-який смак: від шедеврів вітчизняної і зарубіжної класики до захоплюючих детективів і фантастики;

— корисні книжки для дозвілля;

— енциклопедії, словники і довідники;

— книги з психології і виховання;

— сценарії свят і розваг;

— журнали для дітей та підлітків;

— ділову інформацію: закони, постанови, правову літературу.

Для тебе, читачу!

& Розраховуй на ввічливе обходження.

&Звертайся до бібліотекаря за допомогою.

& Приходь у бібліотеку за довідковим та інформаційним обслуговуванням.

&Розраховуй на те, що бібліотекарі змусять працювати на тебе весь бібліотечний фонд.

&Пам’ятай, що діти-читачі мають такі ж права і відповідальність, які дорослі користувачі бібліотеки.

&Розраховуй на підтримку в реалізації своїх творчих планів.

&Пам’ятай, що бібліотекарі покажуть шлях до зростання твоєї особистості.

&Ми розраховуємо на твоє бережливе ставлення до книг і періодики.

Колектив Кролевецької районної дитячої бібліотеки і надалі буде реалізовувати всі свої можливості, енергію та професіоналізм на користь своїх читачів, робитиме бібліотеку найпривабливішим місцем для дітей, найкращою інформаційною установою. На сьогодні бібліотечні працівники необхідні своїм користувачам, а бібліотеки необхідні своїм відвідувачам.

Поєднання традиційної культури спілкування через книгу та нових інформаційних технологій – це реальне майбутнє нашої районної дитячої бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 1023

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.