ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

РКЗ "Кролевецька районна дитяча бібліотека"

1. Загальні положення

1.1. Кролевецька районна дитяча бібліотека (далі Бібліотека) – культурно-освітня, виховна, науково-інформаційна установа, центр бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей і підлітків, яке забезпечує повноту репертуару видань для дітей, рекомендаційної і краєзнавчої бібліографії дитячої літератури, вона є методичним центром для бібліотек, що обслуговують дітей району.

1.2. Правила користування Бібліотекою, розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, визначають порядок обслуговування користувачів Бібліотекою, права і обов’язки обох сторін.

1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому Статутом, визначає зміст і напрями своєї діяльності.

2. Права користувачів

2.1. Право на користування Бібліотекою та одержання бібліотечних послуг мають діти дошкільного віку, учні 1-9 класів, організатори дитячого читання, фахівці у галузі дитячої літератури незалежно від національності, мови, статі, освіти, соціального походження, політичних та регіональних переконань, місця проживання.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Одержувати повну інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів і картотек, консультаційну допомогу в пошуку та доборі джерел інформації, інші послуги (в т.ч. платні). Одержувати для тимчасового користування всі види видань з бібліотечного фонду.

2.4. Для запису в Бібліотеку організаторів дитячого читання пред’являються паспорт або документ, що його замінює, повідомляє інші необхідні відомості про себе.

2.5. За межі Бібліотеки користувачам видаються видання з абонементів відділів обслуговування читачів дошкільного віку та учнів 1-4 класів, учнів 5-9 класів.

2.6. Користувач може отримати на руки не більше 5 видань, строк користування ними – до 15 днів. Читач має право продовжити строк користування ними, якщо ці видання не записуються іншими читачами.

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено, на розсуд бібліотекаря – від 1 до 15 днів.

2.7. Книги та інші видання з читальних залів за межі Бібліотеки не видаються. Кількість документів, що видаються у читальному залі, не обмежується.

2.8. У випадку відсутності у фондах бібліотек необхідних книг та інших видань, читачі можуть отримати їх через міжбібліотечний абонемент, сплативши поштові та накладні витрати.

2.9. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися до книг та інших видань, каталогів і картотек. Повернути книги та інші видання у визначені строки, не виносити їх із приміщення бібліотеки, якщо вони не записані в читацькому формулярі, не робити в них ніяких позначок, не виривати сторінок з друкованих видань, карток з каталогів і картотек.

2.10. Окремі категорії користувачів: діти-інваліди, сироти, діти з багатодітних сімей, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, обдаровані діти, переможці конкурсів, мають право на пільги, які встановлюються Бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1. При запису до Бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з правилами користування Бібліотекою, підписати зобов’язання про їх дотримання в читацькому формулярі.

3.2. Користувачі виносять книги та інші видання за межі Бібліотеки тільки за умови їх запису у читацькому формулярі та підтвердження підписом користувача за кожний примірник (не стосується користувачів дошкільного віку, 1-4 класів). Повернення книг та інших видань засвідчується підписом бібліотекаря.

3.3. Книги та інші видання, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3.4. Користуючись книгами та іншими виданнями з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документа має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який повинен зробити на книгах та інших виданнях відповідну позначну. В іншому разі відповідальність за наявні в книгах та інших виданнях дефектів несе користувач.

3.5. Користувачі, організатори, підприємства, які втратили книгу, інші видання з фонду бібліотеки, чи заподіяли їм шкоду – зобов’язані замінити їх ідентичними або такими, що визначені Бібліотекою рівноцінними, в т.ч. копіями втрачених матеріалів (при неможливості замінити – відшкодувати у 10-ти кратному, на час рахування, розмірі їх вартості, визначеної у встановленому порядку).

3.6. За втрату книг, інших видань, заподіяння шкоди неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їх батьки, опікуни, навчальні заклади, під наглядом яких вони знаходяться.

3.7. Користувачі, які порушують правила користування Бібліотекою, позбавляються права відвідувати її на термін до 6 місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі повинні поводитися ввічливо, тактовно, дотримуватися тиші, зберігати чистоту і порядок. Палити не дозволяється в приміщенні Бібліотеки.

4. Права і обов’язки Бібліотеки

з обслуговування користувачів

4.1. Бібліотека забезпечує загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів, кваліфіковане бібліотечне обслуговування користувачів.

4.2. Бібліотека надає користувачам доступ до бібліотечного фонду, забезпечує свободу вибору книг, інших видань та форм обслуговування.

4.3. Бібліотека сприяє задоволенню інформаційних потреб користувачів.

4.4. Бібліотека гарантує безплатне надання основних видів бібліотечних послуг, анонімність даних про користувачів бібліотеки та їх читацькі уподобання.

4.5. Бібліотека має право:

4.5.1. Визначати умови і порядок користування Бібліотекою;

4.5.2. Визначати перелік додаткових послуг, в т.ч. на платній основі;

4.5.3. Визначати перелік документів підвищеного попиту.

4.6. Бібліотека зобов’язана:

4.6.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, у тому числі на платній основі;

4.6.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, дбати про культуру обслуговування користувачів;

4.6.3. Формувати у користувачів потребу в інформації, користування Бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

4.6.4. Задовольняти потреби в створенні при Бібліотеках читацьких об’єднань, гуртків, клубів за інтересами;

4.6.5. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням книг, інших видань та їх раціональним використанням;

4.6.6. Ураховувати запити користувачів при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

4.6.7. Звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю;

4.6.8. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси без їх згоди;

4.6.9. Створювати бібліотечні ради.

ПРАВИЛА

Розроблені на підставі Закону України

«Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Кiлькiсть переглядiв: 754

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.